Hírek

A Fagyöngy Egyesület - az Emlőműtöttek Veszprémi Klubja - június 10-én megtartott ünnepsége

 

Veszprém, Onkológiai Centrum, 2016. június 10.

 

Igeolvasás: János 5:2-9

 

Jeruzsálemben a Juh-kapunál van egy medence, amelyet héberül Betesdának neveznek. Ennek öt oszlopcsarnoka van. A betegek, vakok, sánták, sorvadásosak tömege feküdt ezekben, és várták a víz megmozdulását. Mert az Úr angyala időnként leszállt a medencére, és felkavarta a vizet: aki elsőnek lépett bele a víz felkavarása után, egészséges lett, bármilyen betegségben is szenvedett. Volt ott egy ember, aki harmincnyolc éve szenvedett betegségben. Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle: Akarsz-e meggyógyulni? A beteg így válaszolt neki: Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a medencébe. Amíg én odaérek, más lép be előttem. Jézus ezt mondta neki: Kelj fel, vedd az ágyadat, és járj! És azonnal meggyógyult ez az ember, felvette az ágyát, és járt.

 

      Ez a Betesda-tavi klasszikus gyógyítási történet akár azt is mondhatnánk, valahogy alapjaiban mutat rá a gyógyítás, illetve a gyógyúlás örökzöld mechanizmusának belső logikájára. A Nagy Gyógyító, az Áldott Orvos, Jézus a tó partján összetalálkozik egy 38 éve beteg emberrel. A héber Bethesda szó magyarul azt jelenti: kegyelem, irgalmasság háza. Róla kapta nevét a budapesti Betesda Gyermekkórház. A tó víztükre időnként angyali jelenésre megmozdult. Ilyenkor aki legelőször lépett a vízbe, az bármilyen betegségben szenvedetett, meggyógyúlt.

      Első hallásra szinte majdhogynem minimum érthetetlen Jézus kérdése, amelyet a nyomorult sorsú beteghez intéz: „…Akarsz-e meggyógyulni?”   Némely írásmagyarázó szerint ez az ember egyfajta ritka histeroid jellegű betegségben  szenvedett.

      Ez olyasmit is jelenthet, minthogy maga a tény, hogy Jézus rátekint és ezt a kérdést intézi hozzá, „…Akarsz-e meggyógyulni?” – már önmagában véve elindította az áhított  gyógyúlási

folyamatot. Mégpedig a lélek legmélyén. Aztán a többi már ment magától. A kérdés: „…Akarsz-e meggyógyulni?” – pszichológiai értelemben kétséget kizárón alapvetően  akaraterő-orientálás.

      A beteg reális képet fest sorsáról: „…Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a medencébe. Amíg én odaérek, más lép be előttem.” Nincs emberem tehát, ez itt a lényeg. Mintha csak a mában zajlanék e történet. De sokan vannak, akik sajnos elmondhatják ma is: „…Uram, nincs emberem…” A fájdalmas kijelentésre azonban ma is van jézusi válasz: „…Kelj fel, vedd az ágyadat – mai viszonyok között így mondanánk: azt a kicsit a hordágyra, kicsit a nyugágyra hasonlító fekvő alkalmatosságot - és járj!”     

      Ma a betegségek nagy palettájának egy kiemelt szeletére koncentrálunk. Tesszük ezt úgy, hogy ennek a helynek a szelleme is segíti a gondolatainkat helyes irányba terelni és aztán ott is maradni. Amikor onkológiai betegségekről beszélünk, akár érintettként, akár  a  betegen  való  segítés   szent   szándékával   közreműködőkként,

akkor szabad nekünk az elhangzott bibliai példára gondolnunk. Merthogy nincsen, nem létezik olyan elesett állapot, amin ne segítene akár hosszú időtávlatban is a jézusi akaraterő orientálás: „…Akarsz-e meggyógyulni?” Amikor pedig mindez megtöltődik az Isten-hitünkkel összefüggő tartalmakkal is, akkor onnantól fogva él és hat a Szent Pál apostol felé hangzó egykori, ám ma is aktuális isteni szó: „…Elég néked az én kegyelmem; mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el.”(II.Korintus 12:9) Az ének mondja:

 

Az áldott orvos közeleg,

A drága főpap, Jézus.

Szava szívünk enyhíti meg,

Egyetlen üdvünk Jézus…

 

Elmúlik minden fájdalom

E drága névtől: Jézus!

Édes örömmel hallgatom

A te nevedet, Jézus!

(Magyar Református Énekeskönyv, 446.)

      Imádkozunk! Urunk, Istenünk! Magasztalunk ezért az alkalomért, amelynek keretében hangot kaphatott Szent Igéd szava is. Áldott légy, hogy a Te gyógyító kegyelmedre egyértelműen ráutalt gyermekeidként jöhetünk színed elé és jöhetünk azokba a gyógyító intézményekbe, amelyekben neved segítségül hívásával komoly gyógyító munka folyik. Köszönjük ezt a vadonatúj létesítményt. Kérünk, áldd meg azokat, akik megálmodták. Különösképpen is kérünk, áldd meg Azt, Aki utánad a legtöbbet tette a létrejöttéért. Kérünk, áldd meg azokat, akik enyhülést kapnak e hajlékban, ahogy enyhülést adott egykor a Betesda tava. Úr Jézus Krisztus! Aki a „…fájdalmak férfia, betegség ismerője…”

(Ézsaiás 53:3) vagy, kérünk, vegyél részt a mai gyógyításban, úgy, hogy a nagyobbik részt, a nehezebb részt Tőled várhassuk, kérhessük és akkor minden rendben lesz.

      Szentháromság Egy Örök Igaz Isten! Atya, Fiú, Szentlélek! Kérünk, áldd meg a 26 éves Fagyöngy Egyesület példamutató tevékenységét. Áldd meg azt az alapító okiratukban  gyönyörűen

megfogalmazott szent akaratot, miszerint tagjai a gyógyulásba vetett hitet erősítve álljanak példaként a betegek előtt, és nyújtsanak reményt a hozzátartozóknak mindig. Ezt a szent elhívást erősítsd az Egyesület Vezetőiben, Támogatóiban és Mindazokban, akik folyamatosan áldást vesznek a tevékenysége nyomán! Kérünk, Téged, hallgass meg minket! Ámen!

      Végezetül pedig kérjük el és fogadjuk el Isten mindnyájunkhoz személyesen szóló áldását:

      „Áldjon meg téged az Úr, és őrízzen meg téged! Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad! Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet!” (IV.Mózes 6:24-26) Úgylegyen! Ámen!         

 

Soli Deo Gloria!

Nagy Lajos kórházlelkész

Hétkezdő meditáció 2016. június 21-én, kedden reggelre (Veszprémi Kórház, Belgyógyászati Centrum)

Olvasandó: Zsoltárok 80:9-12

 

Egy szőlőtőt hoztál el Egyiptomból. Népeket űztél el, ezt meg elültetted. Helyét elegyengetted, gyökeret vert, és ellepte a földet. Árnyéka hegyeket borított be, vesszői vetekednek a hatalmas cédrusokkal. Indáit a tengerig növesztette, hajtásait a Folyamig.

 

      Nem kell titkolni: a mai meditációnk még mindig az előzők folytatása. Mind igei vonalvezetésében – a mai alapige az előző két hetinek folytatása – mind tartalmi kifejtés tekintetében igyekszik követni a kontinuitás szempontját.

Bővebben: Hétkezdő meditáció 2016. június 21-én, kedden reggelre (Veszprémi Kórház, Belgyógyászati Centrum) 

Hétkezdő meditációk "újra"

Többek érdeklődésére közöljük, hogy a továbbiakban a belgyógyász referálókhoz kapcsolódóan hétfőnként elhangzó Hétkezdő meditációk az aktualitást követően, későbben is, illetve "archívban" is olvashatók az alábbi blogon:

 

Ali doktor harminc éve

A veszprémi kórház füll-orr-gégész szakorvosa éppen harminc éve járja a megye sportpályáit és figyel, ügyel a versenyzők egészségére. Csendben, szerényen meghúzódik a háttérben, de ha kell, azonnal ott terem barna orvos táskájával és azonnal segít a bajba jutott sportolón.

LINK:

https://veol.hu/sport/ali-doktor-harminc-eve

 

(Forrás: veol.hu)

Az első és egyetlen

Veszprém - A Magyar Vöröskereszt véradókamionja 2006-ban kezdte meg működését. Az ország első és egyben egyetlen véradókamionja minden évben több ezer kilométert tesz meg és évente több ezer ember ad rajta vért.

Link: https://veol.hu/veszprem/az-elso-es-egyetlen

(A linkre klikkelve a cikk teljes anyaga olvasható.)

 

(Forrás: veol.hu)

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of the site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information