Hírek

Onkológiai Centrum

A már megkezdődött regionális onkológiai központ építéséről készült fotók megtekinthetők a https://www.facebook.com/ oldalon.

 

Hétkezdő meditáció 2015. május 4-én, hétfőn reggelre (Veszprémi Kórház, Belgyógyászati Centrum)

Olvasandó: II.Mózes 2:1-10

 

Egy Lévi házából való férfi elment, és feleségül vette Lévi egyik leány-utódját. Az asszony teherbe esett, és fiút szült. Amikor látta, hogy milyen szép, három hónapig rejtegette. Amikor azonban nem tudta már tovább rejtegetni, fogott egy gyékénykosarat, bekente szurokkal és gyantával, majd beletette a gyermeket, és kitette a Nílus partján a sás közé. A gyermek nővére pedig ott állt távolabb, hogy megtudja, mi történik vele. A fáraó leánya éppen odament, hogy megfürödjék a Nílusban, cselédjei meg ott járkáltak a Nílus mentén. Megpillantotta a kosarat a sás között, odaküldte a szolgálóleányát, és kihozatta azt. Fölnyitotta, és meglátta a gyermeket; hát egy síró fiú volt! Megszánta, és ezt mondta: A héberek gyermekei közül való ez. A kisfiú nővére pedig ezt kérdezte a fáraó leányától: Ne menjek, és ne hívjak egy szoptató asszonyt a héberek közül, aki majd szoptatja neked a gyermeket? A fáraó leánya így felelt: Eredj! A leány elment, és a gyermek anyját hívta oda. Vidd magaddal ezt a gyermeket – mondta neki a fáraó leánya -, és szoptasd őt helyettem, én pedig megadom jutalmadat! Az asszony magához vette a gyermeket, és szoptatta. Amikor a gyermek nagyobb lett, elvitte a fáraó leányához, aki a fiává fogadta. Mózesnek nevezte el, mert ezt mondta: A vízből húztam ki.

 

      Tegnap volt Anyák Napja. Illik és méltó, hogy ebben a körben is megemlékezzünk az édesanyákról. Mégpedig ezúttal egy alapjában véve sokak által ismert ószövetségi történet fényében, amely történet némely aspektusa egyáltalán nem szokványos gondolatokat is hordoz.  

      Adva van az ókori Egyiptomban egy Lévi nemzetségéből való héber édesanya, Jókébed. Alapigénkben ugyan névtelenül szerepel, nevét csak néhány fejezettel később jegyzi fel a Szentírás. A nő áldott állapotba kerül, majd egészséges fiú gyermeknek ad életet.

      Ezzel máris a bonyadalmak kellős közepében vagyunk. Miért is? Azért, mert az egyiptomi fogságban sínylődő zsidók üldöztetésének és számtalan diszkriminatív célú megsarcolása módozatainak van egy eleme, amely a legsúlyosabb. A zsidókkal szemben válogatott kegyetlenségekre képes fáraó nagy szigorúsággal megparancsolja a szűléseket levezető  egyiptomi bábaasszonyoknak: „…Amikor a héber asszonyok szülésénél segédkeztek, figyeljétek a szülés lefolyását: ha fiú lesz, öljétek meg, ha leány, hagyjátok életben!” (II.Mózes 1:16) Az istenfélő bábaasszonyok azonban nem hajlandók a gyilkosságra még akkor sem, ha maga Egyiptom királya parancsolja meg azt. Amikor aztán kiderül, hogy sorozatosan elszabotálják a fáraó parancsának teljesítését, felelősségre vonás következik. A bábák okos érvelése így hangzik: „…A héber asszonyok nem olyanok, mint az egyiptomiak, hanem életerősek. Mire a bába odaér hozzájuk, már meg is szültek.” (II.Mózes 1:19) Áldásosan növekedik hát a héber szaporulat. „A fáraó ekkor megparancsolta egész népének: Minden újszülött héber fiút dobjatok a Nílusba, csak a leányokat hagyjátok életben!” (II.Mózes 1:22)

Bővebben: Hétkezdő meditáció 2015. május 4-én, hétfőn reggelre (Veszprémi Kórház, Belgyógyászati Centrum)

Hétkezdő meditációk "újra"

Többek érdeklődésére közöljük, hogy a továbbiakban a belgyógyász referálókhoz kapcsolódóan hétfőnként elhangzó Hétkezdő meditációk az aktualitást követően, későbben is, illetve "archívban" is olvashatók az alábbi blogon:

Kimagasló munka a betegellátásban - Hárman kaptak Csolnoky emlékérmet

Gécs Sándor és Moldoványi István főorvos, valamint Tamás Gizella műtős vehette át a Csolnoky Ferenc-emlékérmet és díszoklevelet.

A linkre klikkelve olvasható az emlékérem átadásáról készült teljes cikk:

http://veol.hu/veszprem/harman-kaptak-csolnoky-emlekermet-1692961

 

(Forrás: veol.hu)

 

Tájékoztatás időpontkérésről

   Tájékoztatjuk betegeinket, hogy 2014. október 1-től a Csolnoky Ferenc Kórházban a szülészet-nőgyógyászati vizsgálatokra időpontkérést munkanapokon 1200 – 1500 között a Központi Betegfelvételi Irodában lehet kérni a következő telefonszámokon:

+36 88/556-326

+36 88/556-733

+36 88/556-140

, illetve személyesen a Központi Betegfelvételi Iroda 2,3,4 számú pultjánál 1200 – 1500   között.